450 Kai Armor


Stats

  • Level
    450
  • 250,000
  • Armor > Armor
  • Yes
  • 491
  • 25

Set

Items
 450 Kai Helmet
 450 Kai Armor
 450 Kai Legs
 450 Kai Shoes
Set Options
PVE Increase Defense +5%
PVP Increase Defense +3%

From recipe

Name
[RECIPE] 450 Kai Armor

Need for recipe

Name
500 Kai Armor Recipe

Upgrading

Plus Defense Gems
+1 554 God Stone x1 Regent Diamond x1
+2 625 God Stone x1 Regent Diamond x1
+3 705 God Stone x1 Regent Diamond x1
+4 795 God Stone x1 Regent Diamond x1
+5 897 God Stone x1 Regent Diamond x1
+6 1012 God Stone x1 Regent Diamond x1
+7 1142 God Stone x1 Regent Diamond x1
+8 1288 God Stone x1 Regent Diamond x1
+9 1453 God Stone x1 Regent Diamond x1
+10 1639 God Stone x1 Regent Diamond x1
+11 1849 God Stone x1 Regent Diamond x1
+12 2086 God Stone x1 Regent Diamond x1
+13 2354 God Stone x1 Regent Diamond x1
+14 2656 God Stone x1 Regent Diamond x1
+15 2997 God Stone x1 Regent Diamond x1

Inside this Box Item

Name
450+12 Box (3 Days)
 

Additional information (0)

There is no additional information yet for this record, be the first one to write something!